Domů > O robotické transplantaci > Metody transplantace
Metody transplantace

Metody transplantace

Metoda FUE (follicular unit extraction/transplantation)

Jedná se o metodu odběru jednotlivých vlasových štěpů z temene. V podstatě se odebírá a přesazuje každý vlas zvlášť. Vznikají mikrojizvičky (cca 1 mm v průměru), které poté, co vlasy v odběrové části povyrostou, nejsou vidět. Stejně tak odpadá i necitlivost odběrové části hlavy. Touto metodou je možné najednou transplantovat štěpy v počtu několika tisíc při jediném zákroku. A tak je možné docílit velké vlasové hustoty a přirozeně vypadajícího výsledku. Metoda FUE je v současnosti považována za nejvhodnější, její postupy se používají i při roboticky asistované transplantaci. Nevýhodou je časová náročnost operace, zákrok trvá až 8 hodin, což může být pro pacienta náročné.

Metoda Strip

Jde o vyříznutí proužku kůže s vlasy na temeni, čímž se získají vlasové folikuly. Poté se plocha na týlu sešije, vznikne viditelná trvalá jizva. Rizikem je poškození nervových zakončení a z toho plynoucí necitlivost hlavy, která může trvat několik let, dokonce nemusí dojít k plné regeneraci citlivosti hlavy nikdy. Kromě případů, kdy není metoda FUE vhodná, se tento způsob v praxi již příliš nepoužívá.

ClinicalHair

Kontakty

+420 774 177 173
recepce@clinicalhair.cz

Clinicalhair

Clinicalhair.cz – E-shop s vlasovou kosmetikou
Tricho.cz – Odborníci na problémy s vlasy
Všechna práva vyhrazena © Clinical s.r.o.